J.K.P. "4 Oktobar" Debeljača
email: jkpdebeljaca@gmail.com

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Štab za vanredne situacije Opštine Kovačica donosi zaključak koji se odnosi i na Debeljaču

Obustavlja se rad pijaca na celoj teritorije Opštine Kovačica za vreme trajanja vanrednog stanja

Direktor: Jover Laslo

Tel/Fax: 013/664-391
Tekući račun: 160-9682-33