J.K.P. "4 Oktobar" Debeljača
email: jkpdebeljaca@gmail.com

Direktor: Jover Laslo

Tel/Fax: 013/664-391
Tekući račun: 160-9682-33
 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Otkazan je dopunski vašar predviđen za 17 Jul 2020
zbog vanrednih mera Covid-a 19

 

NASTAVAK RADOVA

Nastavljaju se započeti radovi na postavljanju razdelnih ventila tako da će biti kratkotrajnih isključivanja i verovatno zamućivanja vode. Po završetku radova vodovod će biti podeljen na reone kao na slici.

Štab za vanredne situacije Opštine Kovačica donosi zaključak koji se odnosi i na Debeljaču

ObAVEŠTENJE O PRAVILIMA OKUPLJANJA U KAPELAMA I SAHRANAMA

Obustavlja se rad pijaca na celoj teritorije Opštine Kovačica za vreme trajanja vanrednog stanja